Maraton Światozmieniaczy

MARATON ŚWIATOZMIENIACZY  to  konkurs na najlepsze inicjatywy studenckie, zorientowane na współpracę z otoczeniem i rozwiązywanie  konkretnych wyzwań czy problemów społecznych. W trakcie konkursu uczestnicy zaprezentowali arcyciekawe projekty z wielu obszarów. Nagrody finansowe ufundowało Kolegium Rektorskie UAM.

Oto lista wszystkich projektów i laureatów – dziękujemy za zgłoszenia i gratulujemy zwycięzcom!

 

1. Koło Miłośników Języka PAPILLON I MIEJSCE + NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Instytut Filologii Polskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Maria Skoczyńska, Karolina Blaszka, Ewa Woźniak, Marta Drewicz

 

Nie chcemy być głusi na potrzeby głuchych!

Chcemy zmieniać świat osób z wadą słuchu. Chcemy otworzyć im drzwi do świata słyszącej większości, w której przyszło im żyć. Tym najmłodszym chcemy pokazać, że nie ma miejsc, w których nie ma dla nich wstępu. Tym nieco starszym chcemy pomóc spełniać ich ambicje i zainteresowania. Chcemy im pokazać, że nie muszą kończyć tylko klas zawodowych, ale że mogą spróbować podjąć studia, nawet wtedy, kiedy wydaje im się, że słyszący są głusi na ich potrzeby.


2. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej II MIEJSCE

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – kierunek gospodarka przestrzenna

Małgorzata Donderowicz, Zuzanna Nowak

 

Poznańska Mapa Barier to jeden z projektów Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, którego celem jest wskazanie miejsc, gdzie utrudnione jest poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz innym użytkownikom przestrzeni miejskiej. Na podstawie konsultacji z Stowarzyszeniem “Inwestycje dla Poznania” wyróżniono siedem rodzajów barier które wykorzystywane są w czasie inwentaryzacji. Projekt ma zwrócić uwagę na problematykę projektowania uniwersalnego w kształtowaniu przestrzeni.


3. #MaszWybór III MIEJSCE

Wydział Nauk Społecznych/ Marketing internetowy (Collegium Da Vinci w Poznaniu)

Paweł Klimas

 

Kampania społeczna #MaszWybór przygląda się zjawisku “hejtu” i “nienawiści w sieci” by zrozumieć jego przyczyny i naturę. Chcemy pokazać, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Nieraz kierują nami emocje, a decyzje podejmowane pod ich wpływem nie są czarno-białe. Nie należy jednak zapominać, iż mamy kontrolę nad naszymi czynami, zarówno gdy pełnimy rolę „agresora” jak i „ofiary”. Odkryjemy przed wami ścieżki, o których mogliście zapomnieć. Bo wszyscy mamy wybór.


4. Radio Meteor III MIEJSCE

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Radosław Męczykalski

 

Redakcja działająca pod szyldem UAM to zdecydowanie grupa ludzi niemyślących szablonowo. Jeśli ktoś mówi, że czegoś nie da się zrobić, Radio Meteor wkracza i udowadnia, że można to zrobić, po czym robi to od A do Z. Co dokładnie? O tym przekonają się Państwo podczas prezentacji!


5. Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – kierunek gospodarka przestrzenna

Adam Wronkowski

 

Nauka poprzez zabawę to najlepszy sposób, aby zdobyć wiedzę na różne tematy. W myśl tej zasady Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM od 2016 roku realizuje projekt naukowo-badawczy pt. “Poznańska Akademia Przestrzeni”. Projekt przeznaczony jest dla uczestników w każdym wieku, szczególny nacisk kładąc na dzieci. Studenci podczas zajęć przekazują najmłodszym w przystępny sposób swoją wiedzę pokazując, że dzieci też mogą zmieniać świat.


6. Sekcja Gospodarki Przestrzennej Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych / Gospodarka przestrzenna

Marta Namysłowska i Magda Małachowska

Ogrody społeczne stają się nowym trendem w zagospodarowywaniu zaniedbanych skwerów, podwórek i trawników. Rozwój rolnictwa i ogrodnictwa w miastach jest odpowiedzią społeczeństwa na zanieczyszczone i pozbawione zieleni środowisko miejskie. Prezentacja ma na celu przedstawienie i scharakteryzowanie Ogrodów społecznych w Poznaniu.


7. Sekcja Gospodarki Przestrzennej Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych / Gospodarka przestrzenna

Karol Mieczkin i Beata Brychcy

 

Stary Fordon to osiedle w Bydgoszczy, część dzielnicy Wschodniej – Fordon, liczące około 9 tys. mieszkańców. Powstanie inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu jest związane z zorganizowanym protestem w sprawie ulicy Bydgoskiej, wieloletnie zapuszczonej i zaniedbanej. Wśród organizatorów protestu zrodził się pomysł przekształcenia luźnego ruchu obywatelskiego w formalne struktury organizacyjne, aby jeszcze aktywniej zabiegać o sprawy Starego Fordonu.


8. Sekcja Gospodarki Przestrzennej Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych / Gospodarka przestrzenna

Katarzyna Orleańska, Aleksandra Dłużyńska

 

Fundacja dla Zwierząt „Koci Pazur” to aktywnie działająca grupa wolontariuszy, pomagająca zwierzętom w Poznaniu od 2006 roku. Fundacja powstała w odpowiedzi na rosnącą liczbę bezdomnych kotów domowych oraz stale pogarszające się warunki bytowania kotów wolno żyjących w mieście. Wolontariusze Fundacji opiekują się zwierzętami tworząc dla nich tzw. tymczasowe domy w swoich własnych mieszkaniach, szukając następnie kolejnych, odpowiedzialnych opiekunów dla poszkodowanych zwierząt.


9. Wydziałowe Centrum Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM

Wydział Studiów Edukacyjnych

Ewa Zagrodna, Anita Frontczak, Katarzyna Kubiak, Paulina Dawid

Wystąpienie przedstawiające krótko działania VOLONTARIO wraz z inspiracją do podejmowania wyzwań wolontaryjnych.


10. ESN UAM Poznań

WNPiD- osobiście; ESN działa przy samym UAM

Patrycja Płachecka

 

ESN UAM Poznań to organizacja promującą mobilność, wielonarodowe i multikulturowe środowisko, współpracę miedzy studentami, pomoc społeczności lokalnej, a także inne wartości szczególnie bliskie Uniwersytetowi. W tym roku ESN obchodzi 20-lecie swojego istnienia w Polsce, a w zeszłym roku świętowaliśmy 30-lecie powstania wymiany Erasmus, która wciąż wpływa na zmianę naszego postrzegania świata i poszerza doświadczenie.


11. Studenci UAM bez Granic

Wydział Studiów Edukacyjnych

Marta Wawrzyniak, Katarzyna Bogucka, Jaśmina Markiewicz, Joanna Błaszczyk, Hubert Wągrowski

 

„Studenci UAM bez Granic” to projekt realizowany przez Koło Naukowego Edukacji Międzykulturowej. Celem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą pochodzących z uboższych części świata, doświadczającymi trudności w szeroko pojętej sferze edukacji, spowodowanych m.in brakiem materiałów edukacyjnych, aktywizujących metod nauczania. Odbyły się już 4 edycje projektu – w Tanzanii, Paragwaju, Indonezji i Nepalu. Aktualnie trwają przygotowania do już 5 edycji projektu.


12. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii w Poznaniu

Wydział Nauk Społecznych, psychologia

Sylwia Włodarz, Kinga Zawada, Artur Borowski

 

Stowarzyszenie przy współpracy Instytutu Psychologii organizuje projekt “Po Prostu“, w ramach którego studenci psychologii prowadzą warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu promocję studiowania w Instytucie, a także popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii. Przez ostatni rok działalności zorganizowaliśmy warsztaty dla ponad 150 uczniów z 6 szkół i w najbliższym czasie zamierzamy zintensyfikować nasze działania m.in. przez poszerzenie tematyki warsztatów.


13. #TabooTeam

Wydział Nauk Społecznych/ Marketing internetowy (Collegium Da Vinci w Poznaniu)

Karolina Pawlak, Ewa Wieluńska, Stefania Puglisi, Filip Zakrzewski

Kampania społeczna #TABOO dotyka problemu zmowy milczenia w temacie przemocy seksualnej. Twórcy skupili się na aspekcie rozmowy z tymi, którzy jej doświadczyli i pomocy, której potrzebują.


14. Wygadana Ławka

WNS / Socjologia

Małgorzata Michalczyk, Agata Sucharska , Zosia Stolarska

Na celu mamy edukacje na temat samotności oraz stworzyć miejsce w którym każdy będzie mógł znaleźć osobę do rozmowy 🙂


15. Nowa Siła Kuratorska 2018

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej / Instytut Teatru i Sztuki Mediów / Wiedza o Teatrze UAM

Jaśmina Sytek, Rafał Ziąbka

 

Nowa Siła Kuratorska to festiwal popularyzujący ideę kuratorstwa sztuk performatywnych, który rokrocznie odbywa się w Poznaniu i wielu wielkopolskich miejscowościach. W ramach festiwalu prezentowane są autorskie projekty kuratorskie odwołujące się do różnych dziedzin sztuki, takich jak chociażby teatr, performans, sztuki wizualne czy sound art. Nie ograniczamy jednak naszych pomysłów wyłącznie do sfery kultury, stawiamy też duży nacisk na projekty prospołeczne czy edukacyjne.


16. Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Paweł Binkowski, Agata Guzikowska

 

Prezentacja w pigułce działalności Samorządu Studentów na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej – jakie są najważniejsze cele, projekty i inicjatywy dla społeczności WFPiK.


17. Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Olga Chlebowska, Maciej Górny

 

Koncert charytatywny organizowany cyklicznie przez studentów i wykładowców

 


Regulamin Konkursu

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)